Introvert op het werk, nou en?

Introvert op het werk, nou en? – Zo krijg je als introvert de verdiende aandacht!

  • Introverten zijn geneigd om vooral te luisteren tijdens vergaderingen. Ze denken na over wat er wordt gezegd, en komen pas later – of zelfs naderhand – met reacties. Probeert toch om u in de discussies te mengen, zodat u meer wordt gezien. Dit kan ook zonder schreeuwen. Bijvoorbeeld door naar voren te leunen en uw vinger een beetje op te steken, of door de naam te noemen van een collega die veel zegt. Spreek wel met duidelijke stem. En doe het direct aan het begin, om meteen uw angst te overwinnen!
  • Bereid voor een vergadering of borrel een paar vragen voor die je kan stellen. Dit is makkelijker dan zelf praten, en bovendien vinden de meeste mensen het heerlijk om eens een gesprekspartner te treffen die goed kan luisteren.
  • Omdat introverten liever niet op de voorgrond treden, zullen ze snel zeggen dat ze iets met het hele team voor elkaar gekregen hebben. Maar het is ook belangrijk om zelf erkenning te krijgen voor wat u doet. Zeg daarom ook eens ‘ik’ in plaats van ‘wij’.
  • Introverten zijn vaak goed in een-op-een gesprekken. Probeer daarom regelmatig een werkoverleg alleen met je baas te voeren. Dat komt de relatie ten goede. Bovendien kun je op die manier laten zien wat je bijdraagt aan de organisatie en erachter komen wat je nog meer kan doen.
  • Als je voor je netwerk een collega beter wil leren kennen, ga dan met haar of hem alleen lunchen of koffiedrinken. Versterk de band door contact te houden, informatie en ideeën uit te wisselen en je collega aan iemand anders voor te stellen met wie hij of zij raakvlakken heeft.

Voor meer info en tips kan je het boek ‘Introvert voor het leven’ van Marti Olsen Laney raadplegen.

Vanaf midden 2015 kan je in de praktijk onze psychologe Lien Van de Velde raadplegen.

 

We duimen voor jouw gezondheid!

Lien, Emmy, Ilse en Koen.