Klinisch neuropsychologe in onze praktijk.

De psychologe Lien Van de Velde is gestart in onze praktijk sinds begin juli. We wensen haar veel succes!

Klinisch neuropsychologe Lien Van de Velde
Wie en waarmee kan je bij mij terecht?

Volwassenen (16+) met:
– Emotionele problemen (scheiding, somberheid, depressieve stemmingen, rouw, minderwaardigheidsgevoelens, burn out,..)
– Relationele problemen (pestgedrag, geringe sociale vaardigheden, problemen met partner, kinderen,..)
– Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare reden
– Geringe sociale vaardigheden
– Neuropsychologische testing (op vraag en aanwezig testmateriaal)
– Een niet aangeboren hersenletsel en diens familie (cognitieve therapie, aanvaarding en verwerking van het hersenletsel zowel van de cliënt als van de familie (vb. partner, kinderen, ouder..).

Neem gerust contact op via mail (lien.van.de.velde@gmail.com) of telefoon (0479/35.15.63) om een afspraak vast te leggen!11403184_305268696264273_8637436924160507030_n