Is eten soms meer een vijand dan een vriend?

Ben je 18-plus? Ben je een vrouw?
Is eten soms meer een vijand dan een vriend?
Ben je bereid om naar jezelf te kijken en verder te groeien om een zicht te krijgen op je eigen functioneren? Dan hebben wij iets boeiends voor jou…Op maandag 25 januari gaat in Leuven een infoavond door over de 7de groeicursus voor mensen met een complexe band met eten. Die avond krijg je meer informatie over wat je zoal kan verwachten van zo’n intensieve week. Lieve Pensaert, Emmy Velghe en Bert Vandenbussche vertellen met passie over hun project!

Wat?

Een vijfdaagse ‘groeicursus’ in samenwerking met Outward Bound. Deze organisatie is reeds sinds 1977 een vormings- en trainingscentrum, dat gelooft in het groeiproces van iedere persoon. Het specifieke van Outward Bound is het aanwenden van ongekende, avontuurlijke en uitdagende opdrachten in een natuurlijk kader of een sociale omgeving. Hun basisidee:

‘A mind that is streched by a new experience
can never go back to its old dimensions’
(Oliver Wendell Holmes)

Iedere deelneemster bepaalt haar eigen grenzen. Bij elke activiteit wordt de groep en de deelneemster voor de keuze gesteld of zij de uitdaging wil aangaan. Je kan op ieder moment STOP zeggen. Er zal ook voldoende aandacht geschonken worden aan de eetmomenten. Door de methodiek van het ervaringsleren krijg je zicht op jezelf en op de betekenis van eten. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot tien per groep, zodat iedereen tijd en aandacht kan krijgen, noodzakelijk voor individuele groeikansen.

Waarom?

Deze vijfdaagse cursus kan de ontbrekende schakel zijn om uit de spiraal van eten en/of vasten en/of overeten en/of compenseren te stappen.

Zelfwaardering en zelfvertrouwen
Zelfwaardering als fundamentele bouwsteen voor het eigen geluk.
De juiste motivatie als onontbeerlijke motor voor het veranderingsproces.
Zelfvertrouwen – het geloof in eigen kunnen – noodzakelijk om te komen tot het activeren van een vastzittend proces.
Wat met bewegen, te veel, te weinig… hoe leer je grenzen te respecteren?
Het valt gezien de problematiek wel eens moeilijk de concentratie vast te houden.
Emoties geven kleur aan het leven.

Kan jij je eigen kleur kiezen?

Inschrijven

Vooraf zal er een duidelijke screening plaatsvinden, zowel op medisch vlak als op vlak van de eetstoornis zelf. Dit is zeker nodig gezien de problematiek en de mogelijke fysieke beperkingen van de groep. Je hoeft voor dit programma geen topatleet te zijn: een basisconditie, waarbij je makkelijk 2 km kan wandelen is voldoende. We voorzien een actief programma, afgestemd op de noden en de kenmerken van de groep.
De inschrijving is pas definitief na invullen van het inschrijvingsformulier en de storting van het voorschot van 150€. De kostprijs bedraagt 575€, betalingsmodaliteiten zijn af te spreken.

28 maart t/m 1 april 2016 in Lustin (Profondeville – B)

De 7de groeicursus gaat door van 28 maart tot en met 1 april te Lustin. Meer informatie hierover kan je vinden op:https://www.facebook.com/events/443245239211207/ enhttp://www.saltarevzw.be/groeicursus/