Wetswijzigingen kine-nomenclatuur 2017

Beste patiënt, vooreerst wensen we u en uw familie een gezond en fijn 2017. Ik was liever met beter nieuws begonnen dan dit onderstaand bericht, maar helaas heeft de besparingsronde van minister De Block ook in de kinesitherapie toegeslagen. Blijft u ook graag op de hoogte van verdere ontwikkelingen, dan kan u zich abonneren op onze nieuwsbrief via de website.
We blijven verder duimen voor uw gezondheid.
Emmy, Rudi, Lien en Koen.

In het Belgische Staatsblad werden belangrijke wetswijzigingen gepubliceerd voor de kinenomenclatuur
die in werking treden vanaf 01 januari 2017. Deze wetswijzigingen betreffen de
pathologietypes
 Lymfoedeem
 Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)
 Fibromyalgie
Lymfoedeem
Bij het registreren van prestaties voor het pathologietype Lymfoedeem binnen de groep E-pathologie
(met een duur van 60 of 120 min.), mogen geen 2e prestaties op dezelfde dag meer uitgevoerd
worden.
Chronisch vermoeidheidssyndroom CVS en Fibromyalgie
 De pathologietypes Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en Fibromyalgie behoren niet
meer tot de groep F-chronisch, maar werden als apart pathologietype toegevoegd.
 Er mogen max. 18 verstrekkingen CVS en Fibromyalgie geregistreerd worden binnen een
periode van 1 jaar, vanaf de datum van de eerste verstrekking, met een gemiddelde duur van
45 minuten. Daarna mag geen enkele van die verstrekkingen ooit nog worden geregistreerd
voor de patiënt.
 Een geneesheer-specialist in de reumatologie of in de fysische geneeskunde en revalidatie, of
voor inwendige geneeskunde, eventueel in overleg met een of meerdere andere
geneesheren-specialisten, dient de diagnose CVS vast te stellen volgens de criteria van
Fukuda en het nut van graduele oefentherapie te bevestigen voor de patiënt. Een
geneesheer-specialist in de reumatologie of in de fysische geneeskunde en revalidatie, dient
de diagnose Fibromyalgie vast te stellen volgens de criteria van het ACR (American College of
Rheumatology).
 Voor patiënten die ooit genoten van verstrekkingen CVS kunnen geen verstrekkingen
Fibromyalgie meer uitgevoerd worden en voor patiënten die ooit verstrekkingen
Fibromyalgie ontvingen kunnen geen verstrekkingen CVS meer uitgevoerd worden.
 In geval van registratie van zittingen CVS of Fibromyalgie moet ook éénmalig voor de patiënt
een Schriftelijk verslag worden opgesteld. De dossierkosten kunnen geregistreerd worden,
vanaf de eerste verstrekking CVS of Fibromyalgie en eventueel op dezelfde dag van een
verstrekking.
Gevolgen Fb-kennisgevingen
 De Fb-kennisgevingen voor de behandeling van CVS of Fibromyalgie die zijn ingediend voor 1
januari 2017 zijn niet meer geldig vanaf die datum. De inhoud van de Fb-kennisgevingen
werd aangepast zodat het chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie er niet meer in
worden vermeld.