30 juni 2017, oude modellen getuigschriften niet meer geldig

Graag willen wij u er aan herinneren dat de tolerantieperiode voor het gebruik van de oude getuigschriften op vrijdag 30 juni 2017 stopt.
De ziekenfondsen mogen geen terugbetaling meer verlenen aan patiënten voor oude modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp opgesteld na 30 juni 2017.

Vanaf 1 januari 2017 moet elke zorgverlener de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp of van aflevering gebruiken. De overgangsperiode waarin de oude modellen nog konden worden gebruikt, loopt immers af op 31 december 2016. Er is echter een tolerantieperiode van 6 maanden (tot 30 juni 2017) voorzien. Dit betekent dat het ziekenfonds voor de getuigschriften die tijdens die periode zijn opgesteld, de patiënt zal uitbetalen ook al heeft de zorgverlener een oud model gebruikt.

Wij in onze praktijk gebruiken de nieuwe modellen reeds vanaf 1 januari 2017. U bent dus veilig ivm uw terugbetaling van het ziekenfonds.

We duimen voor uw gezondheid.

Emmy, Lien, Rudi en Koen.