Discriminatie in uw terugbetaling Kine

Beste patiënt, ben je er ook van overtuigd dat er na 50 jaar eindelijk een einde moet komen aan de discriminatie in terugbetaling voor een patiënt bij een gedeconventioneerde kinesitherapeut ?

Zo ja, dan moet je nu massaal de petitie tot hoorzitting in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ondertekenen !

Sinds 1967 bestaat een ongelijkheid in terugbetaling voor een patiënt van een niet‐geconventioneerde kinesitherapeut t.o.v. een patiënt van een geconventioneerde kinesitherapeut. Een patiënt van een niet‐geconventioneerde kinesitherapeut ontvangt 25% minder terugbetaling. Deze verminderde terugbetaling is gelukkig niet van toepassing voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming.

Deze discriminatie in terugbetaling is niet enkel van toepassing voor patiënten van kinesitherapeuten, maar ook van logopedisten, vroedvrouwen en verpleegkundigen.
Deze ongelijkheid in terugbetaling bestaat daarentegen niet voor patiënten van niet‐geconventioneerde artsen en tandartsen..

Naar onze mening schendt de toegepaste terugbetalingsregel de artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarin respectievelijk het gelijkheidsbeginsel en het non‐discriminatiebeginsel bepaald worden.
Overeenkomstig artikel 10 van de Grondwet ijn de Belgen gelijk voor de wet. Artikel 11 van de Grondwet bepaalt dat het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden zonder discriminatie moet worden verzekerd.

Axxon, de representatieve beroepsvereniging van kinesitherapeuten, betracht een opheffing van artikel 49, §5, lid 3 van de Wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en van het KB van 8 juni 1967 tot vaststelling van de vergoedingsbedragen tot terugbetaling in de honoraria en de prijzen voor de geneeskundige verstrekkingen. Axxon wenst in deze gehoord te worden.

Onlinepetitie voor patiënt

Wij duimen voor uw gezondheid en uw portemonnee.

Emmy, Lien, Rudi en Koen