BEDANKT ALLEMAAL

Axxon dankt de kinesitherapeuten en hun patiënten, vrienden en familieleden voor het ondertekenen van de petitie tot hoorzitting.

De komende week gaat Axxon deze petitie met bijhorend verzoekschrift afgeven aan de ambtswoning van Kamervoorzitter Siegfried Bracke.

Via dit verzoekschrift wil Axxon een hoorzitting bekomen in de commissie sociale zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.


Met de hoorzitting wil Axxon de Belgische volksvertegenwoordigers warm maken om een einde te maken aan de discriminatie in terugbetaling van 25% voor een patiënt van een gedeconventioneerde kinesitherapeut t.o.v. een geconventioneerde kinesitherapeut.

Om op alle fronten blijvende druk te zetten bij de opheffing van de discriminatie in terugbetaling heeft Axxon reeds procedures aanhangig gemaakt bij de Arbeidsrechtbank te Brussel en de Raad van State. Bijkomend wil Axxon patiënten van ‘niet-geconventioneerde’ kinesitherapeuten verzamelen met het oog op de instelling van een rechtsvordering bij de Arbeidsrechtbank. Gezien het om een verminderde terugbetaling gaat en een financieel aspect betreft worden patiënten in deze nog meer en beter gehoord dan de beroepsorganisatie! Bij deze rechtsvordering neemt Axxon alle advocaten- en gerechtskosten voor haar rekening.

Als gedeconventioneerde kinesitherapeut kan u nog steeds uw patiënten warm maken om aan deze rechtsvordering deel te nemen! Laat hen het online deelnemingsformulierinvullen. Vergeet niet in bijlage een kopie van het kwijtschrift van de mutualiteit mee te sturen waarmee de terugbetaling van de gehonoreerde prestaties werden geregistreerd.

Wie de petitie nog niet ondertekend heeft kan dit in laatste instantie via http://axxon.be/nl/petities/ 

Aarzel niet om het nu nog te doen !

Elke handtekening telt !