Kinesitherapie in Coronatijd.

Beste patiënt,

In deze vreemde tijd van Covid-19 rijzen er vele vragen rond kinesitherapie.

Mag je nog naar de kine? Is het enkel voor ernstige aandoeningen, en wat zijn die dan?

Geraak ik nog aan een voorschrift bij de huisarts? Moet ik een mondmasker dragen?

Patiënten met een noodzakelijke en dringende kinesitherapeutische zorgnood kunnen verder worden behandeld. Het betreft hier vooral patiënten met respiratoire aandoeningen (o.a. COPD, mucoviscidose), neurologische aandoeningen (para- en tetraplegie, post-CVA, Parkinson), postoperatieve revalidatie (orthopedie en traumatologie), patiënten met een sterk verhoogde valincidentie en de oncologische en palliatieve patiënten. 

Heeft uzelf vragen hieromtrent aarzel niet om te bellen naar 053/673605. Deze noodzakelijke kinesitherapeutische behandelingen worden één op één uitgevoerd  met inachtneming van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.  Zie vorige nieuwsbrief. Deze is ook te lezen op onze website www.koenbeeckman.be. Hier kan je inschrijven op onze nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief zelf kan je je eveneens uitschrijven. Sommige actieve patiënten krijgen deze brief ongevraagd, waarvoor onze excuses.

Zowel huisbezoek als behandelingen in de praktijk zijn mogelijk.  

Om de continuïteit van de zorg te garanderen, beschikt de kinesitherapeut eveneens over de mogelijkheid om tijdens deze periode de patiënt verder op te volgen en te begeleiden via video- of telefonisch consult. Hiervan krijgt u snel nog bericht hoe dit in zijn werk gaat. De gebruikte applicatie bevat verplicht een end-to-end encryptie, waardoor de gesproken berichten en videogesprekken op een veilige manier plaatsvinden. Dus dit kan niet via Skype, Messenger of Zoom.

Voor het videoconsult zal de kinesitherapeut minstens tweemaal per week de patiënt begeleiden met behulp van een videostreaming, naast het doorsturen van een individueel oefenprogramma en de timing van ADL-activiteiten. Voor het telefonisch consult gaat de kinesitherapeut minstens tweemaal per week de patiënt telefonisch begeleiden, naast het doorsturen van een individueel oefenprogramma. 

Verder beperken we het aantal patiënten/personen dat zich tegelijkertijd in de wachtkamer en/of praktijkruimte bevindt. Dit is in de regel slechts één patiënt.  We vragen dan ook ten vroegste 5 minuten voor aanvang van de afspraak de wachtzaal te betreden. – Ouders van kinderen of partners/begeleiders van patiënten gelieve in de wagen te wachten tijdens de behandeling.

Een voorschrift voor kinesitherapie kan u telefonisch vragen aan uw huisarts. Deze mag je voorschrift elektronisch doorsturen naar de patiënt of naar onze praktijk.

Een mondmasker, indien u daarover beschikt, mag u aandoen als u naar onze praktijk komt. Als u het wenst kan u ook een eigen zuivere handdoek meebrengen.

Wij duimen nu meer dan ooit voor uw gezondheid.