DECONVENTIE

Beste patiënt,

Aangezien we ons beroep met volle toewijding uitoefenen en daar ook de nodige inspanningen voor wensen te leveren door :

-Permanente bijscholingen

-Investeringen in onze praktijk

-Doorgedreven specialisaties

-Er elke dag opnieuw staan om jullie gezondheid te boosten

Kunnen wij, uit respect voor ons beroep, NIET AKKOORD gaan met de nieuwe conventie (M22) van Minister Frank Vandenbroucke en dit met ingang vanaf 20/06/2022.

Alle kinesitherapeuten zijn het eens dat de verloning die ons door het RIZIV en de mutualiteiten wordt opgelegd, ONTOEREIKEND zijn om de algemene kosten te dekken.

Ontelbare redenen hebben tot dit besluit geleid, vraag gerust om meer uitleg.

HET MASSAAL DECONVENTIONEREN VAN  ALLE KINESITHERAPEUTEN IS HET ENIGE STERKE SIGNAAL DAT OP JURIDISCH EN POLITIEK VLAK ZAL VOLSTAAN OM DAAR VERANDERING IN TE BRENGEN!

Daarnaast blijven we strijden voor een aanvaardbare conventie met een correcte verloning en terugbetaling voor onze patiënten.

Daarom zullen alle kinesitherapeuten zelf hun indexatie doorvoeren om als praktijk dezelfde kwaliteit te kunnen bieden en te kunnen blijven bestaan, uit respect voor ons beroep (5jaar studie als basis),onze patiënten, ons gezin, maar ook onze studenten kinesitherapie!

Empathisch en sociaal voelend hopen we ten zeerste dat jullie, patiënten, dit begrijpen.

***Voor patiënten met voorkeursregeling blijven de conventietarieven gelden.

Alvast dank voor uw begrip!

Vriendelijke groeten.

De kinesitherapeuten van de Eerstelijnszone AMALO