Categoriearchief: Uncategorized

Drink voldoende water !

Beste patiënt,

 

De basis van alles, WATER, wat je ook doet, drink voldoende water!

Door onze dagelijkse activiteit verlies je vocht. Het verlies aan vocht moet je compenseren. In gewone omstandigheden neemt een volwassene per dag ongeveer 0,7 tot 1,5 liter water op uit vast voedsel. Je moet de vochtbehoefte dus aanvullen met minimaal 1,5 liter drank (= zes tot acht glazen).

Je kiest hierbij het best voor minstens een liter water. De rest kan je halen uit andere dranken.

Water lest niet alleen dorst. Het speelt ook een belangrijke rol bij verschillende lichaamsfuncties.

-Bouwstof van cellen.

-Transport van voedingsstoffen door heel het lichaam.

-Uitscheiden van afvalstoffen via urine en zweet.

-Regelen van de lichaamstemperatuur.

-Beschermen van het lichaam en de organen tegen schokken van buitenaf via het water dat zich in en rond de lichaamsweefsels bevindt.

-Gemakkelijker bewegen dankzij het water in de ledematen, de spieren, het bindweefsel en het kraakbeen in de gewrichten.

Nog meer voordelen

-Een frissere huid via een betere doorbloeding.

-Een betere concentratie.

-Minder kans op nierstenen, infecties van de urinewegen en constipatie.

-Lager risico op zwaarlijvigheid bij kinderen en jongeren.

-Ideale slankhouder omdat het geen vet of calorieën bevat en het hongergevoel onder controle houdt.

In sommige omstandigheden heeft het lichaam een grotere vochtinname nodig:

-zware lichamelijke inspanningen of sport;

-blootstelling aan extreme temperaturen;

-grote hoogte;

-blootstelling aan verwarmde of recirculerende lucht (airconditioning) gedurende een lange periode;

-droge lucht;

-ziektesymptomen zoals koorts, diarree en braken die een verhoogd verlies van water veroorzaken;

-verhoogd vochtverlies ten gevolge van cafeïne- en alcoholgebruik;

-inname van bepaalde soorten geneesmiddelen;

-vezelrijk eten: vezelrijke voeding, gecombineerd met onvoldoende drinken, kan obstipatie uitlokken in plaats van voorkomen.

Extra vocht

-Kinderen verliezen in verhouding tot volwassenen meer vocht als ze in een warme omgeving zijn, braken, hoge koorts of diarree hebben. Kinderen moeten sowieso aangemoedigd worden om voldoende te drinken. Hun dorstmechanisme is nog niet zo goed ontwikkeld waardoor dorst onvoldoende wordt aangevoeld.

-Moeders die borstvoeding geven nemen best drie tot vier glazen meer vocht in.

-60-plussers drinken het best een glas meer per dag omdat ze vaak minder eten en daardoor minder water binnenkrijgen via voedsel. Ook de nierfunctie gaat bij hen vaak achteruit waardoor de nieren meer vocht nodig hebben om afvalstoffen via de urine af te voeren. Uitdroging kan bij senioren ook sneller optreden als gevolg van een verminderde gevoeligheid van de dorstprikkel.

Het lichaam kan op verschillende manieren laten weten dat de vochtbalans uit evenwicht is:

-dorst;

-hoofdpijn;

-vermoeidheid en een slechte concentratie;

-duizeligheid die verergert bij het opstaan;

-verlies van eetlust;

-brandend gevoel in de maag;

-obstipatie;

-weinig of donkere urine;

-droge mond, gebarsten lippen, dik speeksel;

-droge huid;

-slechte adem;

-opgeblazen uiterlijk;

-warmtegevoeligheid, rood aangezicht;

-krampen in armen en benen.

Op lange termijn kun je bij te weinig drinken een groter risico lopen op blaasontstekingen en nierproblemen.

Een vochtverlies van vier tot zes procent van het lichaamsgewicht kan leiden tot hartproblemen en in het bijzonder een verhoogde hartslag om de verlaagde bloeddruk te compenseren. Verdere uitdroging (tien procent vochtverlies) is levensbedreigend.

Wacht niet met drinken tot je dorst hebt. Dorst is immers al een eerste signaal van uitdroging.

Bewaar een fles water afgesloten op een koele en donkere plaats.

’s Avonds voor het slapengaan niet te laat drinken om de nachtrust niet te verstoren

Drink een fles leeg binnen de twee tot drie dagen.

Zorg ervoor dat hervulbare flessen of drinkbekers goed worden uitgespoeld na gebruik. Wegwerpflessen kun je het best maar een aantal keren gebruiken.

Drink niet aan de fles. Het risico op bacteriegroei in het water wordt hierdoor groter. Gooi een flesje waar je wel aan de fles hebt gedronken weg zodra het leeg is.

Geef water eens een andere smaak door er een schijfje citroen, sinaasappel of een takje munt in te leggen.

Gezondheid!

Emmy, Lien, Rudi en Koen

BEDANKT ALLEMAAL

Axxon dankt de kinesitherapeuten en hun patiënten, vrienden en familieleden voor het ondertekenen van de petitie tot hoorzitting.

De komende week gaat Axxon deze petitie met bijhorend verzoekschrift afgeven aan de ambtswoning van Kamervoorzitter Siegfried Bracke.

Via dit verzoekschrift wil Axxon een hoorzitting bekomen in de commissie sociale zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.


Met de hoorzitting wil Axxon de Belgische volksvertegenwoordigers warm maken om een einde te maken aan de discriminatie in terugbetaling van 25% voor een patiënt van een gedeconventioneerde kinesitherapeut t.o.v. een geconventioneerde kinesitherapeut.

Om op alle fronten blijvende druk te zetten bij de opheffing van de discriminatie in terugbetaling heeft Axxon reeds procedures aanhangig gemaakt bij de Arbeidsrechtbank te Brussel en de Raad van State. Bijkomend wil Axxon patiënten van ‘niet-geconventioneerde’ kinesitherapeuten verzamelen met het oog op de instelling van een rechtsvordering bij de Arbeidsrechtbank. Gezien het om een verminderde terugbetaling gaat en een financieel aspect betreft worden patiënten in deze nog meer en beter gehoord dan de beroepsorganisatie! Bij deze rechtsvordering neemt Axxon alle advocaten- en gerechtskosten voor haar rekening.

Als gedeconventioneerde kinesitherapeut kan u nog steeds uw patiënten warm maken om aan deze rechtsvordering deel te nemen! Laat hen het online deelnemingsformulierinvullen. Vergeet niet in bijlage een kopie van het kwijtschrift van de mutualiteit mee te sturen waarmee de terugbetaling van de gehonoreerde prestaties werden geregistreerd.

Wie de petitie nog niet ondertekend heeft kan dit in laatste instantie via http://axxon.be/nl/petities/ 

Aarzel niet om het nu nog te doen !

Elke handtekening telt !

Hoe staat het met jouw cholesterol?

2 OP 5 BELGEN HEEFT EEN VERHOOGDE CHOLESTEROL.
HOE STAAT HET MET JOUW CHOLESTEROL?

Wat is cholesterol?

Cholesterol is een vetachtige stof die ons lichaam nodig heeft voor de opbouw van de cellen en voor de aanmaak van hormonen.

 

Twee soorten cholesterol

  • LDL-cholesterol (de slechte cholesterol)
  • HDL-cholesterol (de goede cholesterol)

 

Omdat HDL-cholesterol onze bloedvaten beschermt, is niet enkel het totaal cholesterolgehalte belangrijk, maar ook de verhouding tussen ‘goede’ HDL-cholesterol en ‘slechte’ LDL-cholesterol

 

Waarom moet ik aandacht hebben voor mijn cholesterol?

 

Een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed zal langzaam de bloedvaten gaan vernauwen.  Hierdoor kunnen er hart- en vaatproblemen ontstaan.

Een te hoog cholesterolgehalte voel je niet, je bent niet speciaal moe, het doet geen pijn, je voelt je niet ziek,… maar langzaam slibben de bloedvaten dicht met mogelijk ernstige gevolgen.

Laat dus regelmatig je cholesterol controleren door je arts.

 

Hoe kan ik mijn cholesterol verlagen?

-Kies voor gezonde vetten.  Dit zijn de onverzadigde vetten en zijn gemakkelijk te herkennen doordat ze vloeibaar of blijven goed smeerbaar blijven als ze koud zijn.

– Beperk de hoeveelheid bereidingsvet

– Beperk de hoeveelheid vlees.  Kies bij voorkeur voor magere soorten

– Zet regelmatig vis op je menu.  Vooral vette vis werkt cholesterolverlagend.  Vis kan ook heerlijk zijn bij de broodmaaltijd

– Schaal- en schelpdieren zijn een ideale vervanging van vlees

– Eet veel groenten en eet regelmatig fruit.  De vezels verlagen de cholesterol

– Kies bij voorkeur halfvolle of magere melk en melkproducten

– Zoek regelmatig ontspanning: stress verhoogt de cholesterol

– Beweging doet onze cholesterol dalen

Uw diëtiste in onze praktijk kan je helpen bij een aangepaste voeding

Emmy Velghe

emmy@voedingsadvies.nu

www.voedingsadvies.nu

Daalstraat 79
1790 Teralfene
0477/35.33.99

We duimen voor jullie gezondheid!

Emmy,Lien, Rudi en Koen

30 juni 2017, oude modellen getuigschriften niet meer geldig

Graag willen wij u er aan herinneren dat de tolerantieperiode voor het gebruik van de oude getuigschriften op vrijdag 30 juni 2017 stopt.
De ziekenfondsen mogen geen terugbetaling meer verlenen aan patiënten voor oude modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp opgesteld na 30 juni 2017.

Vanaf 1 januari 2017 moet elke zorgverlener de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp of van aflevering gebruiken. De overgangsperiode waarin de oude modellen nog konden worden gebruikt, loopt immers af op 31 december 2016. Er is echter een tolerantieperiode van 6 maanden (tot 30 juni 2017) voorzien. Dit betekent dat het ziekenfonds voor de getuigschriften die tijdens die periode zijn opgesteld, de patiënt zal uitbetalen ook al heeft de zorgverlener een oud model gebruikt.

Wij in onze praktijk gebruiken de nieuwe modellen reeds vanaf 1 januari 2017. U bent dus veilig ivm uw terugbetaling van het ziekenfonds.

We duimen voor uw gezondheid.

Emmy, Lien, Rudi en Koen.

Discriminatie in uw terugbetaling Kine

Beste patiënt, ben je er ook van overtuigd dat er na 50 jaar eindelijk een einde moet komen aan de discriminatie in terugbetaling voor een patiënt bij een gedeconventioneerde kinesitherapeut ?

Zo ja, dan moet je nu massaal de petitie tot hoorzitting in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ondertekenen !

Sinds 1967 bestaat een ongelijkheid in terugbetaling voor een patiënt van een niet‐geconventioneerde kinesitherapeut t.o.v. een patiënt van een geconventioneerde kinesitherapeut. Een patiënt van een niet‐geconventioneerde kinesitherapeut ontvangt 25% minder terugbetaling. Deze verminderde terugbetaling is gelukkig niet van toepassing voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming.

Deze discriminatie in terugbetaling is niet enkel van toepassing voor patiënten van kinesitherapeuten, maar ook van logopedisten, vroedvrouwen en verpleegkundigen.
Deze ongelijkheid in terugbetaling bestaat daarentegen niet voor patiënten van niet‐geconventioneerde artsen en tandartsen..

Naar onze mening schendt de toegepaste terugbetalingsregel de artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarin respectievelijk het gelijkheidsbeginsel en het non‐discriminatiebeginsel bepaald worden.
Overeenkomstig artikel 10 van de Grondwet ijn de Belgen gelijk voor de wet. Artikel 11 van de Grondwet bepaalt dat het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden zonder discriminatie moet worden verzekerd.

Axxon, de representatieve beroepsvereniging van kinesitherapeuten, betracht een opheffing van artikel 49, §5, lid 3 van de Wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en van het KB van 8 juni 1967 tot vaststelling van de vergoedingsbedragen tot terugbetaling in de honoraria en de prijzen voor de geneeskundige verstrekkingen. Axxon wenst in deze gehoord te worden.

Onlinepetitie voor patiënt

Wij duimen voor uw gezondheid en uw portemonnee.

Emmy, Lien, Rudi en Koen

 

Europese Dag Beroerte: Elf tips om een beroerte te voorkomen

123-anatom-CT-scan-beroerte-hersenbloed-05-17.jpg

TIPS Elf tips om een beroerte te voorkomen In België doen zich zo’n 50 beroertes of CVA’s per dag voor. Een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) betekent letterlijk een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Er zijn twee vormen waarin een beroerte kan voorkomen: een herseninfarct waarbij een bloedklonter de toevoer van bloed en dus van zuurstof naar de hersenen blokkeert, en een hersenbloeding door een bloedvat dat scheurt.

 Ongeveer de helft van de beroertes zou kunnen voorkomen worden door een gezonde leefwijze. Wie al een beroerte (CVA) heeft gehad, of wie een waarschuwing heeft gekregen in de vorm van een mini-beroerte, een zogenaamde TIA, transiente ischemische aanval, moet extra voorzichtig zijn. 
Ongeveer 10 procent van de patiënten krijgt binnen het jaar opnieuw een beroerte. De behandeling na de eerste beroerte zal ook steeds gericht zijn op het voorkomen van de volgende, afgezien van het bestrijden van de gevolgen van de eerste. Het is daarom steeds belangrijk om de voorgeschreven behandeling goed te blijven volgen.

1. Stop met roken. Vermijd ook ruimten waar gerookt wordt.
Dit zou het risico op een beroerte met gemiddeld 12 procent doen dalen. 

2. Een gezond dieet kan een beroerte helpen voorkomen: veel groenten, fruit, vis, bonen, volle granen, noten, en weinig vlees en verzadigde vetten.
Dit zou het risico op een beroerte met gemiddeld 23 procent doen dalen.

3. Voldoende lichaamsbeweging: wandel of sport minstens een half uur per dag. Overdrijf niet, door te lang of te intensief te sporten. 
Dit zou het risico op een beroerte met gemiddeld 36 procent doen dalen.

4. Beperk alcoholgebruik: maximaal twee glazen per dag voor mannen, één glas voor vrouwen.
Dit zou het risico op een beroerte met gemiddeld 6 procent kunnen doen dalen.

5. Let op uw gewicht: bij overgewicht moet u proberen om te vermageren.
Dit zou het risico op een beroerte met gemiddeld 19 procent kunnen doend alen.

6. Controleer regelmatig uw bloeddruk. In geval de waarden te hoog liggen, kan u met uw arts bespreken of medicatie nodig is. Volg de voorgeschreven behandeling.
Dit zou het risico op een beroerte met gemiddeld 39 procent kunnen doen dalen. 

7. Vermijd een te hoog cholesterol. Laat vanaf ongeveer 40 jaar uw cholesterolwaarden jaarlijks controleren door uw huisarts. In geval de waarden te hoog liggen, kan u met uw arts bespreken of medicatie nodig is. Volg de voorgeschreven behandeling.
Dit zou het risico op een beroerte met gemiddeld 27 procent kunnen doen dalen.

8. Bent u ouder dan 65 jaar, laat dan elk jaar uw hartritme controleren door uw huisarts. Laat een arts als u een onregelmatige pols vaststelt of hartkloppingen voelt

9. Diabetespatiënten moeten extra op hun hoede zijn. Hou uw suikerspiegel in het bloed zo normaal mogelijk.
Dit zou het risico op een beroerte met gemiddeld 4 procent doen dalen.

10. Vermijd psychologische stress. Probeer genoeg te ontspannen en afleiding te zoeken. 
Dit zou het risico op een beroerte met gemiddeld 6 procent kunnen doen dalen. 

11. Neem de geneesmiddelen die uw arts heeft voorgeschreven om een (nieuwe) beroerte te voorkomen.

Bronnen:
http://belgianstrokecouncil.be/
www.hartstichting.nl/hart_en_vaten/beroerte/
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30506-2/fulltext

Nieuwsbrief

Volg de informatie van de praktijk, professionele medische informatie en leuke gezondheidstips via onze nieuwsbrief door je e-mail in te vullen op onze website. Deel dit bericht als je denkt dat anderen interesse hebben.

Wij duimen voor jouw gezondheid.

Emmy, Lien, Rudi en Koen.

Wetswijzigingen kine-nomenclatuur 2017

Beste patiënt, vooreerst wensen we u en uw familie een gezond en fijn 2017. Ik was liever met beter nieuws begonnen dan dit onderstaand bericht, maar helaas heeft de besparingsronde van minister De Block ook in de kinesitherapie toegeslagen. Blijft u ook graag op de hoogte van verdere ontwikkelingen, dan kan u zich abonneren op onze nieuwsbrief via de website.
We blijven verder duimen voor uw gezondheid.
Emmy, Rudi, Lien en Koen.

In het Belgische Staatsblad werden belangrijke wetswijzigingen gepubliceerd voor de kinenomenclatuur
die in werking treden vanaf 01 januari 2017. Deze wetswijzigingen betreffen de
pathologietypes
 Lymfoedeem
 Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)
 Fibromyalgie
Lymfoedeem
Bij het registreren van prestaties voor het pathologietype Lymfoedeem binnen de groep E-pathologie
(met een duur van 60 of 120 min.), mogen geen 2e prestaties op dezelfde dag meer uitgevoerd
worden.
Chronisch vermoeidheidssyndroom CVS en Fibromyalgie
 De pathologietypes Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en Fibromyalgie behoren niet
meer tot de groep F-chronisch, maar werden als apart pathologietype toegevoegd.
 Er mogen max. 18 verstrekkingen CVS en Fibromyalgie geregistreerd worden binnen een
periode van 1 jaar, vanaf de datum van de eerste verstrekking, met een gemiddelde duur van
45 minuten. Daarna mag geen enkele van die verstrekkingen ooit nog worden geregistreerd
voor de patiënt.
 Een geneesheer-specialist in de reumatologie of in de fysische geneeskunde en revalidatie, of
voor inwendige geneeskunde, eventueel in overleg met een of meerdere andere
geneesheren-specialisten, dient de diagnose CVS vast te stellen volgens de criteria van
Fukuda en het nut van graduele oefentherapie te bevestigen voor de patiënt. Een
geneesheer-specialist in de reumatologie of in de fysische geneeskunde en revalidatie, dient
de diagnose Fibromyalgie vast te stellen volgens de criteria van het ACR (American College of
Rheumatology).
 Voor patiënten die ooit genoten van verstrekkingen CVS kunnen geen verstrekkingen
Fibromyalgie meer uitgevoerd worden en voor patiënten die ooit verstrekkingen
Fibromyalgie ontvingen kunnen geen verstrekkingen CVS meer uitgevoerd worden.
 In geval van registratie van zittingen CVS of Fibromyalgie moet ook éénmalig voor de patiënt
een Schriftelijk verslag worden opgesteld. De dossierkosten kunnen geregistreerd worden,
vanaf de eerste verstrekking CVS of Fibromyalgie en eventueel op dezelfde dag van een
verstrekking.
Gevolgen Fb-kennisgevingen
 De Fb-kennisgevingen voor de behandeling van CVS of Fibromyalgie die zijn ingediend voor 1
januari 2017 zijn niet meer geldig vanaf die datum. De inhoud van de Fb-kennisgevingen
werd aangepast zodat het chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie er niet meer in
worden vermeld.