Categoriearchief: Uncategorized

GDPR-General Data Protection Regulation/AVG-Algemene Verordening Gegevensbescherming

Beste patiënt, beste CGM Oxycity-gebruiker,

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking, ook wel de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. Het doel van de GDPR is onder meer om de persoonlijke digitale gegevens van EU-burgers beter te beschermen. Persoonsgegevens van patiënten vallen eveneens onder het toepassingsgebied van deze verordening.

Wat houdt dit in voor onze patiënten/Oxycity-gebruikers?

Oxycity en GDPR.

Als therapeut willen wij verzekeren dat wij te allen tijde in overeenstemming zijn met deze nieuwe regelgeving betreffende het verwerken van persoonsgegevens van patiënten. Wij hebben de nodige aanpassingen in ons programma verwerkt zodat we voldoen aan deze GDPR- regelgeving tegen 25 mei 2018.

Ik als verwerkingsverantwoordelijke, zo heet dat als iemand persoonsgegevens van patiënten en zorgverstrekkers opslaagt, beslis welke gegevens worden opgeslagen.

Opgelet: de GDPR is erg strikt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en nog strikter wanneer het gaat over kinderen of bijvoorbeeld gevoelige informatie over religie, geslacht, leeftijd, enz.

Deze striktheid is terug te vinden in het GDPR-principe. Dit principe gaat ervan uit dat ik als verwerkingsverantwoordelijke geen persoonsgegevens bijhoudt over iemand, tenzij ik daar een geldige reden voor heb. Een mogelijke geldige reden kan een wettelijke verplichting zijn. Als (para)medische zorgverstrekker heb ik uiteraard een geldige reden om persoonsgegevens van u als patiënt bij te houden, maar dien ik er tegelijk als verwerkingsverantwoordelijke over te waken ook niet méér persoonsgegevens bij te houden dan noodzakelijk om de patiënt te helpen én om die gegevens niet langer bij te houden dan noodzakelijk.

Daarnaast dien ik als gegevensverwerkende instantie toe te zien op de beveiliging van de persoonsgegevens door bijvoorbeeld te waken over de toegang tot mijn server(s).

Rechten van de patiënt.

De GDPR voorziet in de volgende rechten voor de patiënt t.a.v. de verwerkingsverantwoordelijke. Zo kan de patiënt vragen om:

  • Inzage te krijgen in de persoonlijke gegevens die over hem/haar worden bijgehouden.
  • Zijn/haar persoonlijke gegevens te exporteren (in excel, pdf ..).
  • Zijn/haar persoonlijke gegevens aan te passen (of te laten wijzigen door u).
  • Vergeten (lees: verwijderd) te worden.

De verwerkingsverantwoordelijke dient op vraag van de patiënt binnen de 30 dagen in te gaan op een verzoek. Uiteraard stelt onze digitale omgeving ons in staat om doelgericht antwoorden te geven op de vragen van de patiënt. U kan zelf ook uw gegevens raadplegen online via ons platform.

Let op : Patiënten moeten niet verwijderd worden uit een medisch dossier. De Belgische wetgeving voorziet namelijk in een zeer streng en strikt beheer van patiëntengegevens. Bovendien dienen medische gegevens voor een periode van 30 jaar bewaard te worden. De oplossing die Oxycity voorziet is de mogelijkheid om een patiëntendossier op “inactief” te plaatsen. Dit kan u ons vragen of zelf online aanpassen.

Bescherming van de gegevens.

De GDPR schrijft namelijk voor dat ik alle mogelijke beschikbare middelen moet gebruiken om persoonsgegevens te beschermen. Ik dien dus ook de omgeving te beschermen waar de gegevens zich bevinden. Denk daarbij aan onze beveiligde toegang door de intercom met camera, de fysieke beveiliging van ons gebouw door alarm en camerabewaking, een goed antivirusprogramma met regelmatige updates, back-ups  en  regelmatige scan van computer(s) en server(s),een goede firewall tegen digitale inbraak. Ook dat is onderdeel van mijn verantwoordelijkheid

De rol van CGM CompuFit, de firma die instaat voor onze digitale omgeving.

Als patiënt/Oxycity-gebruiker bent u betrokken partij. CGM CompuFit is in sommige gevallen verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens als zijnde onze patiënt. Zij nemen eveneens alle maatregelen om te voldoen aan de GDPR-regelgeving om uw persoonsgegevens zoals naam, telefoon, email, RIZIV-nummer etc. met de nodige discretie en veiligheid te behandelen.

Belangrijk om weten is dat zowel ik (de verwerkingsverantwoordelijke) als CompuFit (de verwerker), voor de GDPR een gedeelde verantwoordelijkheid hebben.

Hopelijk heeft u van dit alles geen grijze haren gekregen, maar wij vonden het toch opportuun om u op de hoogte te brengen. Voor verdere vragen betreffende de GDPR kan u terecht bij koenbeeckman@telenet.be. Ook indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, of andere opmerkingen, tips, enz….hoor ik het wel.

Met gezonde groet, en vergeet het belangrijkste niet, wij duimen verder voor uw gezondheid.

Koen Beeckman

 

Is zonnig en koud winterweer gezond of ongezond?


Vroeger werd inderdaad gezegd dat een wandeling in koude winterlucht goed was voor de gezondheid. Maar dat blijkt toch niet altijd het geval te zijn.

Bij periodes van rustige, stabiele winterkouontstaat immers dikwijls een zgn. inversie: een bel koude lucht die onder warme luchtlagen blijft hangen. De atmosfeer vlakbij de grond raakt sterk vervuild met o.a. fijne stofdeeltjes afkomstig van dieselmotoren en verwarmingsinstallaties. De vervuilde lucht blijft als het ware aan de grond plakken en raakt niet weg, omdat er weinig wind is. Zeker in die omstandigheden is de luchtkwaliteit ondermaats. Specialisten spreken dan over wintersmog.

Tijdens perioden van intense wintersmog is er een duidelijk hogere mortaliteit: meer mensen sterven dan als gevolg van de luchtverontreiniging. Het is zelfs zo dat de slechte luchtkwaliteit elk jaar opnieuw veel dodelijker is voor de Belgische bevolking dan het verkeer.

Als er ‘s winters veel fijn stof in de lucht aanwezig is, vraagt de Vlaamse Milieumaatschappij om houtstook te beperken of te vermijden. Bij de verbranding van hout komen er schadelijke stoffen vrij zoals fijn stof, dioxines en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). PAK bvb. zorgt voor DNA-schade en is kankerverwekkend. Zowel haarden als kachels dragen bij tot deze schadelijke uitstoot.

bron : www.frankdeboosere.be

Maggie wenst u een gezond 2018!

Januari, een mooi moment om te starten.

De feestdagen liggen achter ons, de goede voornemens zijn gemaakt. Het jaar is jong en dit is de eerste nieuw(jaar)sbrief. Vooreerst een gezond en gelukkig pijnvrij 2018 gewenst voor jezelf en je geliefden

2017 was een bewogen jaar voor de kinesitherapie. Onze beroepsvereniging Axxon heeft in 2017 heel wat omhanden gehad met conventieperikelen. Meer dan 10.000 kinesitherapeuten hebben een intentieverklaring van niet-toetreding tot de Conventie M17 opgestuurd, wat betekent dat meer dan 45% van de Belgische kinesitherapeuten deze laatste verwerpen. Desondanks heeft het RIZIV zomaar beslist om geen rekening te houden met de mening van de kinesitherapeuten en de beroepsvereniging weg te houden van de onderhandelingstafel.  Minister Maggie De Block beweert nochtans het overlegmodel hoog in het vaandel te dragen en zij erkent uitdrukkelijk dat onze sector verwaarloosd wordt. Door de heisa rond grote besparingen van de regering in de gezondheidssector is een aanpassing van onze honoraria voorlopig blijkbaar niet mogelijk. De Administrateur-Generaal van het RIZIV had zich eerder laten ontvallen dat de minister er aan denkt om de kinesitherapie buiten de ziekteverzekering te plaatsen, een idee dat ook in 2002 reeds werd geopperd door de partij van mevrouw De Block.   Patiënten met fibromyalgie, lymfoedeem en Chronisch Vermoeidheidssyndroom(CVS) heeft de minister reeds opzijgeschoven begin 2017. U als patiënt weet als geen ander wat dit als gevolg heeft.

Sommigen onder u tekenden de petitie  tot hoorzitting in de Kamer van Volksvertegenwoordigers die ik aanbood in een vorige nieuwsbrief om de ongelijkheid in terugbetaling voor een patiënt van een niet‐geconventioneerde kinesitherapeut t.o.v. een patiënt van een geconventioneerde kinesitherapeut te protesteren. Hiervoor doet onze beroepsvereniging verdere inspanningen in 2018.

Voor alle duidelijkheid is de kinesitherapie in onze praktijk volgens de conventie en is uw terugbetaling zo hoog mogelijk.

Wij gaan desondanks de lage appreciatie van ons beroep door de overheid met veel enthousiasme verder. Het is ons een hele eer om te mogen helpen aan uw gezondheid en goedgevoel.

Onze andere therapeuten in de praktijk doen dit met evenveel enthousiasme, uw positieve feedback geeft ons telkens weer de energie om verder te werken aan uw welzijn. Emmy onze diëtiste en voedingsdeskundige, Lien de neuropsychologe en Rudi als collega kinesitherapeut.

 

Wij danken u voor het vertrouwen in onze praktijk en duimen voor je gezondheid.

Koen

Opgelet, verkeersmaatregelen in Teralfene!

Beste patiënt,

tijdens het weekend van vrijdag 01 tot en met dinsdag 05 september 2017 worden in het centrum van Teralfene activiteiten ingericht en worden verkeersmaatregelen getroffen.

Algemeen rijverbod voor iedere bestuurder in de Daalstraat, wegvak tussen de Driesstraat en de Bredeweg, vanaf maandag 04/09/2017 om 6.00 u tot en met dinsdag 05/09/2017 om 2.00u. De praktijk is wel te bereiken via de kant van Denderleeuw.

Algemeen rijverbod voor iedere bestuurder in de Driesstraat, wegvak tussen de Rozenlaan en de Daalstraat (beide rijrichtingen) en in de Rozenlaan, rechter rijvak, rijrichting Begonialaan, weg rechts van de verkeersgeleider vanaf vrijdag 01/09/2017 om 16.00u tot en met maandag 04/09/2017 om 6.00u. De praktijk is makkelijker te bereiken indien u via de potaardestraat of de J.B. Callebautstraat komt.

Beperkt rijverbod voor iedere bestuurder, uitgezonderd het plaatselijk verkeer, in de Daalstraat, wegvak tussen de Kaaistraat en de Balleistraat vanaf vrijdag 01/09/2017 om 16.00u tot en met dinsdag 05/09/2017 om 2.00u. Het is voor iedere bestuurder, uitgezonderd het plaatselijk verkeer, verboden te rijden naar het centrum-dorpskern Teralfene-opstelling kermis Teralfene. U als patiënt bent dus plaatselijk verkeer als u naar de praktijk komt! En u kan parkeren op onze parking ter hoogte van Daalstraat 85!

Wij verontschuldigen ons voor het ongemak.

Wij duimen voor uw gezondheid!

Emmy, Lien, Rudi en Koen

Drink voldoende water !

Beste patiënt,

 

De basis van alles, WATER, wat je ook doet, drink voldoende water!

Door onze dagelijkse activiteit verlies je vocht. Het verlies aan vocht moet je compenseren. In gewone omstandigheden neemt een volwassene per dag ongeveer 0,7 tot 1,5 liter water op uit vast voedsel. Je moet de vochtbehoefte dus aanvullen met minimaal 1,5 liter drank (= zes tot acht glazen).

Je kiest hierbij het best voor minstens een liter water. De rest kan je halen uit andere dranken.

Water lest niet alleen dorst. Het speelt ook een belangrijke rol bij verschillende lichaamsfuncties.

-Bouwstof van cellen.

-Transport van voedingsstoffen door heel het lichaam.

-Uitscheiden van afvalstoffen via urine en zweet.

-Regelen van de lichaamstemperatuur.

-Beschermen van het lichaam en de organen tegen schokken van buitenaf via het water dat zich in en rond de lichaamsweefsels bevindt.

-Gemakkelijker bewegen dankzij het water in de ledematen, de spieren, het bindweefsel en het kraakbeen in de gewrichten.

Nog meer voordelen

-Een frissere huid via een betere doorbloeding.

-Een betere concentratie.

-Minder kans op nierstenen, infecties van de urinewegen en constipatie.

-Lager risico op zwaarlijvigheid bij kinderen en jongeren.

-Ideale slankhouder omdat het geen vet of calorieën bevat en het hongergevoel onder controle houdt.

In sommige omstandigheden heeft het lichaam een grotere vochtinname nodig:

-zware lichamelijke inspanningen of sport;

-blootstelling aan extreme temperaturen;

-grote hoogte;

-blootstelling aan verwarmde of recirculerende lucht (airconditioning) gedurende een lange periode;

-droge lucht;

-ziektesymptomen zoals koorts, diarree en braken die een verhoogd verlies van water veroorzaken;

-verhoogd vochtverlies ten gevolge van cafeïne- en alcoholgebruik;

-inname van bepaalde soorten geneesmiddelen;

-vezelrijk eten: vezelrijke voeding, gecombineerd met onvoldoende drinken, kan obstipatie uitlokken in plaats van voorkomen.

Extra vocht

-Kinderen verliezen in verhouding tot volwassenen meer vocht als ze in een warme omgeving zijn, braken, hoge koorts of diarree hebben. Kinderen moeten sowieso aangemoedigd worden om voldoende te drinken. Hun dorstmechanisme is nog niet zo goed ontwikkeld waardoor dorst onvoldoende wordt aangevoeld.

-Moeders die borstvoeding geven nemen best drie tot vier glazen meer vocht in.

-60-plussers drinken het best een glas meer per dag omdat ze vaak minder eten en daardoor minder water binnenkrijgen via voedsel. Ook de nierfunctie gaat bij hen vaak achteruit waardoor de nieren meer vocht nodig hebben om afvalstoffen via de urine af te voeren. Uitdroging kan bij senioren ook sneller optreden als gevolg van een verminderde gevoeligheid van de dorstprikkel.

Het lichaam kan op verschillende manieren laten weten dat de vochtbalans uit evenwicht is:

-dorst;

-hoofdpijn;

-vermoeidheid en een slechte concentratie;

-duizeligheid die verergert bij het opstaan;

-verlies van eetlust;

-brandend gevoel in de maag;

-obstipatie;

-weinig of donkere urine;

-droge mond, gebarsten lippen, dik speeksel;

-droge huid;

-slechte adem;

-opgeblazen uiterlijk;

-warmtegevoeligheid, rood aangezicht;

-krampen in armen en benen.

Op lange termijn kun je bij te weinig drinken een groter risico lopen op blaasontstekingen en nierproblemen.

Een vochtverlies van vier tot zes procent van het lichaamsgewicht kan leiden tot hartproblemen en in het bijzonder een verhoogde hartslag om de verlaagde bloeddruk te compenseren. Verdere uitdroging (tien procent vochtverlies) is levensbedreigend.

Wacht niet met drinken tot je dorst hebt. Dorst is immers al een eerste signaal van uitdroging.

Bewaar een fles water afgesloten op een koele en donkere plaats.

’s Avonds voor het slapengaan niet te laat drinken om de nachtrust niet te verstoren

Drink een fles leeg binnen de twee tot drie dagen.

Zorg ervoor dat hervulbare flessen of drinkbekers goed worden uitgespoeld na gebruik. Wegwerpflessen kun je het best maar een aantal keren gebruiken.

Drink niet aan de fles. Het risico op bacteriegroei in het water wordt hierdoor groter. Gooi een flesje waar je wel aan de fles hebt gedronken weg zodra het leeg is.

Geef water eens een andere smaak door er een schijfje citroen, sinaasappel of een takje munt in te leggen.

Gezondheid!

Emmy, Lien, Rudi en Koen

BEDANKT ALLEMAAL

Axxon dankt de kinesitherapeuten en hun patiënten, vrienden en familieleden voor het ondertekenen van de petitie tot hoorzitting.

De komende week gaat Axxon deze petitie met bijhorend verzoekschrift afgeven aan de ambtswoning van Kamervoorzitter Siegfried Bracke.

Via dit verzoekschrift wil Axxon een hoorzitting bekomen in de commissie sociale zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.


Met de hoorzitting wil Axxon de Belgische volksvertegenwoordigers warm maken om een einde te maken aan de discriminatie in terugbetaling van 25% voor een patiënt van een gedeconventioneerde kinesitherapeut t.o.v. een geconventioneerde kinesitherapeut.

Om op alle fronten blijvende druk te zetten bij de opheffing van de discriminatie in terugbetaling heeft Axxon reeds procedures aanhangig gemaakt bij de Arbeidsrechtbank te Brussel en de Raad van State. Bijkomend wil Axxon patiënten van ‘niet-geconventioneerde’ kinesitherapeuten verzamelen met het oog op de instelling van een rechtsvordering bij de Arbeidsrechtbank. Gezien het om een verminderde terugbetaling gaat en een financieel aspect betreft worden patiënten in deze nog meer en beter gehoord dan de beroepsorganisatie! Bij deze rechtsvordering neemt Axxon alle advocaten- en gerechtskosten voor haar rekening.

Als gedeconventioneerde kinesitherapeut kan u nog steeds uw patiënten warm maken om aan deze rechtsvordering deel te nemen! Laat hen het online deelnemingsformulierinvullen. Vergeet niet in bijlage een kopie van het kwijtschrift van de mutualiteit mee te sturen waarmee de terugbetaling van de gehonoreerde prestaties werden geregistreerd.

Wie de petitie nog niet ondertekend heeft kan dit in laatste instantie via http://axxon.be/nl/petities/ 

Aarzel niet om het nu nog te doen !

Elke handtekening telt !

Hoe staat het met jouw cholesterol?

2 OP 5 BELGEN HEEFT EEN VERHOOGDE CHOLESTEROL.
HOE STAAT HET MET JOUW CHOLESTEROL?

Wat is cholesterol?

Cholesterol is een vetachtige stof die ons lichaam nodig heeft voor de opbouw van de cellen en voor de aanmaak van hormonen.

 

Twee soorten cholesterol

  • LDL-cholesterol (de slechte cholesterol)
  • HDL-cholesterol (de goede cholesterol)

 

Omdat HDL-cholesterol onze bloedvaten beschermt, is niet enkel het totaal cholesterolgehalte belangrijk, maar ook de verhouding tussen ‘goede’ HDL-cholesterol en ‘slechte’ LDL-cholesterol

 

Waarom moet ik aandacht hebben voor mijn cholesterol?

 

Een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed zal langzaam de bloedvaten gaan vernauwen.  Hierdoor kunnen er hart- en vaatproblemen ontstaan.

Een te hoog cholesterolgehalte voel je niet, je bent niet speciaal moe, het doet geen pijn, je voelt je niet ziek,… maar langzaam slibben de bloedvaten dicht met mogelijk ernstige gevolgen.

Laat dus regelmatig je cholesterol controleren door je arts.

 

Hoe kan ik mijn cholesterol verlagen?

-Kies voor gezonde vetten.  Dit zijn de onverzadigde vetten en zijn gemakkelijk te herkennen doordat ze vloeibaar of blijven goed smeerbaar blijven als ze koud zijn.

– Beperk de hoeveelheid bereidingsvet

– Beperk de hoeveelheid vlees.  Kies bij voorkeur voor magere soorten

– Zet regelmatig vis op je menu.  Vooral vette vis werkt cholesterolverlagend.  Vis kan ook heerlijk zijn bij de broodmaaltijd

– Schaal- en schelpdieren zijn een ideale vervanging van vlees

– Eet veel groenten en eet regelmatig fruit.  De vezels verlagen de cholesterol

– Kies bij voorkeur halfvolle of magere melk en melkproducten

– Zoek regelmatig ontspanning: stress verhoogt de cholesterol

– Beweging doet onze cholesterol dalen

Uw diëtiste in onze praktijk kan je helpen bij een aangepaste voeding

Emmy Velghe

emmy@voedingsadvies.nu

www.voedingsadvies.nu

Daalstraat 79
1790 Teralfene
0477/35.33.99

We duimen voor jullie gezondheid!

Emmy,Lien, Rudi en Koen

30 juni 2017, oude modellen getuigschriften niet meer geldig

Graag willen wij u er aan herinneren dat de tolerantieperiode voor het gebruik van de oude getuigschriften op vrijdag 30 juni 2017 stopt.
De ziekenfondsen mogen geen terugbetaling meer verlenen aan patiënten voor oude modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp opgesteld na 30 juni 2017.

Vanaf 1 januari 2017 moet elke zorgverlener de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp of van aflevering gebruiken. De overgangsperiode waarin de oude modellen nog konden worden gebruikt, loopt immers af op 31 december 2016. Er is echter een tolerantieperiode van 6 maanden (tot 30 juni 2017) voorzien. Dit betekent dat het ziekenfonds voor de getuigschriften die tijdens die periode zijn opgesteld, de patiënt zal uitbetalen ook al heeft de zorgverlener een oud model gebruikt.

Wij in onze praktijk gebruiken de nieuwe modellen reeds vanaf 1 januari 2017. U bent dus veilig ivm uw terugbetaling van het ziekenfonds.

We duimen voor uw gezondheid.

Emmy, Lien, Rudi en Koen.

Discriminatie in uw terugbetaling Kine

Beste patiënt, ben je er ook van overtuigd dat er na 50 jaar eindelijk een einde moet komen aan de discriminatie in terugbetaling voor een patiënt bij een gedeconventioneerde kinesitherapeut ?

Zo ja, dan moet je nu massaal de petitie tot hoorzitting in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ondertekenen !

Sinds 1967 bestaat een ongelijkheid in terugbetaling voor een patiënt van een niet‐geconventioneerde kinesitherapeut t.o.v. een patiënt van een geconventioneerde kinesitherapeut. Een patiënt van een niet‐geconventioneerde kinesitherapeut ontvangt 25% minder terugbetaling. Deze verminderde terugbetaling is gelukkig niet van toepassing voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming.

Deze discriminatie in terugbetaling is niet enkel van toepassing voor patiënten van kinesitherapeuten, maar ook van logopedisten, vroedvrouwen en verpleegkundigen.
Deze ongelijkheid in terugbetaling bestaat daarentegen niet voor patiënten van niet‐geconventioneerde artsen en tandartsen..

Naar onze mening schendt de toegepaste terugbetalingsregel de artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarin respectievelijk het gelijkheidsbeginsel en het non‐discriminatiebeginsel bepaald worden.
Overeenkomstig artikel 10 van de Grondwet ijn de Belgen gelijk voor de wet. Artikel 11 van de Grondwet bepaalt dat het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden zonder discriminatie moet worden verzekerd.

Axxon, de representatieve beroepsvereniging van kinesitherapeuten, betracht een opheffing van artikel 49, §5, lid 3 van de Wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en van het KB van 8 juni 1967 tot vaststelling van de vergoedingsbedragen tot terugbetaling in de honoraria en de prijzen voor de geneeskundige verstrekkingen. Axxon wenst in deze gehoord te worden.

Onlinepetitie voor patiënt

Wij duimen voor uw gezondheid en uw portemonnee.

Emmy, Lien, Rudi en Koen