Fytotherapie

Wat zijn fytotherapeutische preparaten?

Fytotherapeutische preparaten zijn producten die steeds bereid worden uit natuurlijke grondstoffen van plantaardige oorsprong. De medicinale (= geneeskrachtige) planten worden gedroogd waarbij het resterend extract wordt verwerkt in een tablet, een gelule of in alcoholische druppels.

Zijn alle fytotherapeutische preparaten gelijk?

Neen. De producten die worden aangeboden in de praktijk bevatten plantenextracten waarbij een vaste hoeveelheid van de belangrijkste actieve bestanddelen wordt gegarandeerd. Dit noemt men standaardisatie. Alleen standaardisatie van een product waarborgt een identieke samenstelling en concentratie van plantaardige stoffen. Indien wordt uitgegaan van een totum (= alle inhoudsstoffen) van een plant, wat meestal het geval is bij onze producten, is er veel kans dat er een bijkomende positieve werking wordt vastgesteld. De nevenstoffen kunnen namelijk ervoor zorgen dat het product beter wordt opgenomen of kunnen een grotere stabiliteit waarborgen (de plant heeft het ook zo voorzien in de natuur). Vele andere fytotherapeutische preparaten bevatten slechts 1 actief bestanddeel. De plant werd als het ware volledig uitgezuiverd, waardoor er eigenlijk niet meer kan gesproken worden van plantengeneeskunde.

Hoe werken fytotherapeutische preparaten?

Met de inname van fytotherapeutische preparaten via de mond kunnen aandoeningen of gezondheidsklachten worden behandeld. Fytotherapie behoort dus tot de klassieke geneeskunde of allopathie omdat ze eveneens gericht is op het bestrijden van de ziektesymptomen. Men kan spreken van een eerder ‘zachte’ therapievorm: het kan even duren vooraleer er resultaat merkbaar is (b.v. na een week) en de nevenwerkingen blijven meestal uit. Het heeft echt geen zin om de natuur te forceren of te bruuskeren.

Ik heb iets gelezen in een gezondheidsboekje…… Mijn vriendin neemt dit ook…… Kan ik zomaar elke preparaat zelf uitproberen?

Het valt aan te bevelen U te laten begeleiden door een specialist ter zake, nl. een fytotherapeut of een arts of apotheker. Ieder lichaam heeft immers een andere constitutie. De voorgeschiedenis van elk individu dient ook best nagegaan te worden. Op basis van een totaalbeeld aan gezondheidsklachten kan de zorgenverstrekker u aanraden over te gaan tot een monopreparaat of een combinatie van preparaten. Zo bent U zeker dat U het beste product heeft op basis van Uw persoonlijk klachtenbeeld.

Hoe kan men een fytotherapeutisch preparaat het best innemen en in welke dosis?

In tegenstelling tot homeopathie, waarbij het mondslijmvlies volledig vrij moet zijn van voedsel en drank (b.v. koffie), speelt bij fytotherapie het tijdstip van inname in principe geen rol. Het strekt wel tot de aanbeveling om de tabletten of druppels elke dag in te nemen op het zelfde tijdstip van de dag en juist voor de maaltijd (gemakkelijk om te onthouden). Bij maaglast kunnen de producten best tijdens of na de maaltijd worden ingenomen. De dosis wordt steeds aangegeven door uw gezondheidsspecialist en bovendien staat de normaal gebruikelijke posologie vermeld op de verpakking (verschillend van product tot product).

Wat betekent non-GMO (staat vermeld op sommige verpakkingen)?

Dit is de afkorting van een Engelse benaming (non Genetically Modified Organisms) die aangeeft dat alle gewassen bestaan uit niet-gemodificeerde of gemanipuleerde gewassen. De sojaplanten bijvoorbeeld die verwerkt worden in producten worden steeds op een natuurlijke manier geteeld.

Kunnen fytotherapeutische producten ingenomen worden door mensen die lijden aan suikerziekte of diabetes?

De tabletten die geen lactose (melksuiker), glucose of sacharose bevatten, kunnen zonder problemen worden ingenomen. Ook de alcoholische druppels kunnen in principe zonder problemen ingenomen worden door diabetici. Uw arts of apotheker kan steeds het compendium raadplegen waar alles in vermeld staat.

Is homeopathie vergelijkbaar met fytotherapie?

Neen. Homeopathie maakt gebruik van verdunningen waarbij de verwerkte stoffen (zowel van dierlijke, plantaardige als minerale oorsprong) niet meer aantoonbaar zijn in het labo.
Door middel van krachtig schudden van de oplossingen worden de eigenschappen van het sterk verdunde product ‘doorgegeven’ aan het oplosmiddel. Fytotherapie maakt enkel gebruik van geconcentreerde plantenextracten waarvan de actieve inhoudsstoffen wel degelijk in het labo opspoorbaar zijn. Bovendien gaat homeopathie, die eigenlijk geen deel uitmaakt van de reguliere geneeskunde, zich niet specifiek richten op het bestrijden van een ziekte. Homeopathie gaat het zelfgenezend vermogen van het lichaam aanspreken zodat het lichaam zelf de ziekte tracht te overwinnen. Fytotherapie gaat daarentegen gericht de ziekte trachten te bestrijden waarbij per gezondheidsklacht één of meerdere producten worden aangewend.

Wat is het verschil tussen fytotherapie en nutritherapie?

Naast een ganse reeks preparaten op basis van plantenextracten biedt fytotherapie ook een gamma aan preparaten (= voedingssupplementen) op basis van nutriënten of voedingsstoffen. Nutritherapie gaat ervan uit dat een ziekte ontstaat door tekorten aan voedingsstoffen. De meest gekende voedingsstoffen zijn vitaminen, sporenelementen (b.v. magnesium, selenium en zink) en flavonoïden. Bepaalde voedingsstoffen zoals vitamine C, vitamine E en selenium hebben bovendien antioxidatieve eigenschappen. Antioxidantia gaan schadelijke vrije radicalen neutraliseren in onze weefsels waardoor veroudering en kans op beschadiging van de weefsels (hart- en vaatziekten, kanker) wordt tegengegaan. Indien de algemene gezondheidstoestand eventjes te wensen overlaat, door een gebrek aan een evenwichtige en gezonde voeding, kan een therapie op basis van voedingssupplementen soelaas bieden. Nutritherapie werkt dus eerder preventief en ondersteunend, terwijl fytotherapie zich eerder richt op daadwerkelijke genezing.

Is fytotherapie geschikt voor kinderen?

In de praktijk is gebleken dat fytotherapeutische preparaten op basis van druppels bij kinderen eveneens goed werken. Fytotherapeutische preparaten zijn getest op veiligheid en zijn niet schadelijk voor kinderen. Bovendien mogen de druppels in een glas sinaasappelsap worden gemengd waardoor een betere smaak wordt bekomen. Ook de fytotherapeutische siropen kunnen aan kinderen worden gegeven. Tabletten worden daarentegen best voorbehouden aan volwassenen (vermijden van slikproblemen). Vraag raad aan uw arts of apotheker of andere zorgverleners.

Zijn alle hulpstoffen die aangeduid worden met een E en gevolgd door een cijfer, synthetisch en gevaarlijk?

Neen, niet alle stoffen aangeduid met een E zijn gevaarlijk of kunstmatig gemaakt. De E’s worden door de Europese overheden (EEG) duidelijk gedefinieerd. Er bestaan dus officiële lijsten van hulpstoffen (b.v. kleurstoffen) die mogen verwerkt worden in voedingsproducten en geneesmiddelen. Vele van deze stoffen komen voor in de natuur. Bijvoorbeeld: chlorofyl. Chlorofyl komt ook als kleurstof voor in de producten. Chlorofyl, de onder invloed van licht gevormde groene kleurstof, is aanwezig in de meeste planten. Deze kleurstof wordt daarom ook bladgroen genoemd. Welnu, chlorofyl staat beschreven als E140. Een andere natuurlijke kleurstof, bietenrood, wordt aangeduid met E162. De aanduiding E wijst dus niet automatisch op schadelijke of chemisch geproduceerde hulpstoffen (additieven).

Kunnen de producten gecombineerd worden met reguliere geneesmiddelen?

Dit is afhankelijk van product tot product en moet in nauw overleg met de behandelende arts of therapeut worden besproken. U kunt in geval van twijfel ten allen tijde contact opnemen met uw apotheker.

Wat zijn de bijwerkingen en wat moet er gedaan worden bij verergering van de klachten na inname van een product?

Nevenwerkingen doen zich praktisch niet voor. Bij eventuele tijdelijke verergering van de klachten dient de dosering onmiddellijk te worden aangepast, totdat verbetering optreedt. Neem steeds contact op met uw zorgverlener.

Waar worden de Vitafytea-producten geproduceerd?

De producten van Vitafytea worden aangemaakt door het labo Eko-Bio BV Pharma Nutrients, gevestigd te Eede (NL), in de grensstreek met België. De Vitafytea-producten komen dus niet uit het verre buitenland.
Eko-Bio beschikt over moderne productiemethoden. Men werkt er volgens internationale GMP-normen. Dit garandeert dat de producent zich houdt aan productierichtlijnen welke door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden gecontroleerd.

Wat houdt GMP in?

GMP staat voor Good Manufacturing Practice. Om de kwaliteit van de producten te kunnen waarborgen, worden ze vervaardigd volgens deze regels (Goede Manier van Produceren). Onze producten worden dus net zoals reguliere geneesmiddelen geproduceerd.
Kwaliteitscontrole begint met de controle van binnengekomen grondstoffen en verpakkingsmaterialen en eindigt met de controle van het verpakte product. Bovendien vinden tijdens het productieproces ‘in-process -controles plaats door deskundige medewerkers. GMP-regels hebben betrekking op mensen, methoden, machines en materialen waarbij het product centraal staat. Met behulp van gedetailleerde standaard werkvoorschriften, bereidings- en verpakkingsprotocollen volgen medewerkers tijdens het productieproces strikt de GMP-regels.

Zijn de producten glutenvrij?

Eko-Bio, de producent van het gamma Vitafytea, vermijdt het gebruik van tarwe en andere glutenhoudende grondstoffen. Alle Vitafytea-producten zijn vrij van gluten.

Hoe komt de productsamenstelling tot stand?

Eko-Bio heeft wetenschappelijke medewerkers (apothekers) in dienst die in nauw overleg met externe adviseurs verantwoordelijk zijn voor de productsamenstelling. Bij het samenstellen van de producten wordt rekening gehouden met de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Werd er onderzoek verricht met de beschikbare producten?

a) De Belgische wetgever heeft een lijst voorzien van planten die mogen aangewend worden in fytotherapeutische preparaten. Giftige of toxische planten staan vermeld op een ‘zwarte’ lijst en mogen geenszins gebruikt worden. De producent van de Vitafytea-producten maakt gebruik van de lijst die opgesteld werd door de Belgische wetgever.

b) In elke fase of stap van het productieproces wordt de kwaliteit van het plantenmaterieel getest op b.v. zware metalen, pesticiden, schimmels en bacteriële verontreiniging.

c) Nieuwe producten worden niet direct op de markt gebracht. Er wordt steeds eerst een beperkt lot geproduceerd waarbij enkele tientallen vrijwilligers het product op eventuele schadelijke nevenwerkingen testen. Alleen bij een klachtenvrije respons bij alle patiënten wordt een product van Vitafytea ter beschikking gesteld in de apotheek.