Lymfedrainage

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw-, afbraakstoffen) of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas).

Deze processen via het lichaamsvocht noemen we de waterhuishouding.

Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.

Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die daar een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte of stress. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

Lymfedrainage is een hele rustige en zachte massagetechniek, speciaal bedoeld voor het bestrijden van lymfoedeem(vochtophoping-zwelling). Opvallend is dat er, voor wat betreft manuele lymfedrainage, vooral gewerkt wordt met rustige huidverschuivingen met een “drukfase” en een “drukloze fase”.

De drukfase zorgt voor voldoende opening van de kleinste lymfevaatjes vlak onder de huid, die met een soort verschuifbare klepjes zijn afgesloten. Hierdoor kan de lymfe in het lymfevat komen. De drukloze fase geeft de lymfevaatjes weer de gelegenheid zich te sluiten, waarna de lymfe verder kan worden afgevoerd. Met de lymfe kunnen tevens de afvalstoffen uit het weefsel worden verwijderd. Niet alle afvalstoffen kunnen namelijk door het bloed worden afgevoerd; de grootste eiwitdeeltjes kunnen alleen via de lymfevaten uit het weefsel komen. Deze eiwitten zorgen voor een aanzuiging van vocht als ze in het weefsel blijven, waardoor een oedeem uiteindelijk kan ontstaan, of continu kan aanwezig blijven.

In onze praktijk kan lymfedrainage MANUEEL worden toegepast.

De manuele drainage wordt voornamelijk door Koen BEECKMAN gedaan, dit gebeurt meestal na gedeeltelijke of volledige borstamputatie, of bij oedeem van de onderste ledematen. De drainage gebeurt volgens de methode Leduc.Het is bovendien zeer rustgevend.

De Manuele Lymfdrainage volgens de methode Leduc is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen. Zo behandel ik onder andere mensen met:

 • Zwellingen (oedeem) ; bv lymfoedeem, zwellingen na een ongeval of na een operatie.
 • Verstuikingen.
 • Bloeduitstortingen.
 • Spierpijnen en spierletsels.
 • Dystrofieën.
 • Reuma (ontstekingen)
 • Slijtage.
 • Klachten aan het zenuwstelsel ; bv M.S. , gezichtsverlamming, migraine.
 • Klachten als gevolg van stress ; bv slapeloosheid, concentratieverlies, constipatie, diarree, hoofdpijn, vruchtbaarheidproblemen.
 • Keel-, neus-, en ooraandoeningen.
 • Huidproblemen ; bv chronische eczeem, acné, littekens.
 • Longaandoeningen ; bv chronische bronchitis, longemfyseem, astma.
 • Bloedcirculatiestoornissen; bv glaucoom, etalageziekte, open wonden.
 • Orgaanklachten ; bv de lever, de nieren (allergieën), de darmen (ziekte van Crohn).